IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 137,6 MILIJARDI KRAJEM VELJAČE

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj veljače s 137,6 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,5 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju veljače 2022. godine ukupno 2.119.135 članova, odnosno 3.585 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,44 %, u A kategoriji 7,56 % te u C kategoriji 3,0 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.517 novih članova u veljači njih 4.360 (96,52 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 932 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 634,3 mil. HRK, odnosno 3,7 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 116,6 mil. HRK, što je 15,4 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Porast makroekonomskih neizvjesnosti u prvoj polovici veljače prouzročio je porast globalne premije za rizik, što se negativno odrazilo na vrednovanja na financijskim tržištima, kako stranim tako i domaćem. Eskalacija geopolitičkih tenzija u drugoj polovici veljače kreirala je dodatan vanjski šok na cijene dioničkih i obvezničkih vrijednosnih papira na međunarodnim tržištima. Posljedično se neto imovina OMF-ova u veljači smanjila za 3,1 mlrd. HRK (2,35 %) te je iznosila 129,99 mlrd. HRK krajem mjeseca. Negativna kretanja na financijskim tržištima odrazila su se i na mjesečne prinose Mirexa, koji su u veljači iznosili -3,92 % za kategoriju A, -2,76 % za kategoriju B i -1,90 % za kategoriju C. Time su godišnji prinosi Mirexa iznosili 6,88 % za kategoriju A, 2,89 % za kategoriju B i -2,03 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,04 % za kategoriju A, 5,30 % za kategoriju B i 4,06 % za kategoriju C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače iznosila su 83,6 mlrd. HRK (64,25 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 2,3 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u veljači smanjena je za 1,08 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,37 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,18 %, a ulaganja u strane dionice 8,20 % ukupne imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove na kraju veljače 2022. iznosila su 15,4 mlrd. HRK (11,85 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,77 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti iznosili su 4,0 mlrd. HRK (3,08 % imovine) na kraju veljače 2022.

U veljači 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,64 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 355.599 (ODMF) odnosno 46.024 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2022. iznosile su 64,7 mil. HRK, odnosno 17,0 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2022. iznosile su 32,53 mil. HRK, što je za 1,2 mil. HRK (3,66 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,9%, isplate zbog promjene fonda 22,07 %, a isplate zbog smrti 10,02 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 8,96 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,50 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 6,63 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Pod utjecajem negativnih tržišnih vrednovanja neto imovina DMF-ova u veljači je smanjena za 209,8 mil. HRK (2,68 %) te je iznosila 7,62 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -5,53 % do -1,65 %, a prinosi na godišnjoj razini od -2,56 % do 5,27 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,49 % neto imovine, zatim dionice s 24,83 % te investicijski fondovi s udjelom od 12,01 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 2,45 p.b., dok su se smanjila ulaganja u investicijske fondove za 0,44 p.b. te ulaganja u dionice za 0,92 p.b.
Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.