HRVATSKA UVODI EURO 1. SIJEČNJA 2023.

Tečaj konverzije prilikom ulaska Hrvatske u europodručje bit će 1 euro = 7,53450 kuna.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo je 12. srpnja 2022. tri konačna pravna akta kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., među kojima je i odluka o stopi konverzije kune u euro po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna.

Što će to značiti za korisnike financijskih usluga?

Utvrđen fiksni tečaj konverzije primjenjivat će se najkasnije od rujna ove godine i na dvojno iskazivanje cijena (u kunama i eurima). Tu obvezu prema zakonu imaju i kreditne institucije koje pružaju financijske usluge, investicijska i mirovinska društva te distributeri osiguranja.

To znači da će se novčana vrijednost na osobnom računu u mirovinskom fondu, iznos rata/obroka i neotplaćene glavnice leasinga, vrijednost imovine na skrbničkim računima kao i iznos premije i ukupne svote police osiguranja preračunati prema tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

U razdoblju od godine dana od trenutka uvođenja eura, 1. siječnja 2023., izvještaji o stanjima na financijskim računima iskazivat će se u eurima, a dodatno će se preračunati i iskazati i u kunama prema utvrđenom tečaju konverzije. Od 1. siječnja 2024. izvještaji o stanjima na financijskim računima bit će iskazani samo u eurima.

Uvođenje eura neće nepovoljno utjecati na kredite i depozite

Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura ne utječe na valjanost postojećih ugovora koji se referiraju na nacionalnu valutu.

To, među ostalim, znači da se ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati izmijeniti zbog prelaska na euro kao novu službenu valutu. Umjesto toga, iznosi iskazani u kunama u tim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima, pri čemu će se iznosi preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez ikakvih troškova za dužnike.

Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa ostaje fiksna. S druge strane, kada je riječ o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom koja je vezana uz neki od postojećih parametara u kunama, kamatna stopa ostaje promjenjiva i na njih će se primjenjivati odgovarajući eurski parametar, što je precizno definirano u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Zakon o uvođenju eura propisuje da se u slučaju prilagodbe promjenjivog parametra kamatna stopa koju plaća građanin ne smije povećati. To u praksi znači da ako novi promjenjivi parametar bude viši od parametra koji se primjenjivao prije dana uvođenja eura, banka je dužna smanjiti svoju fiksnu maržu kako bi kamatna stopa koju plaća dužnik ostala nepromijenjena.

Isto tako, svi kunski depoziti kod poslovnih banaka konvertirat će se automatizmom u eure na dan uvođenja eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije bez ikakvog troška za klijente banaka.

Više informacija o uvođenju eura možete, osim na portalu Novac za sutra, potražiti i na specijaliziranoj stranici o euru ili internetskoj stranici Hanfe.