HANFA POZIVA OSIGURATELJE NA BRZO I PROFESIONALNO POSTUPANJE PREMA UGOVARATELJIMA OSIGURANJA

Zbog izvanredne situacije uzrokovane vremenskom nepogodom Hanfa poziva osiguratelje da za prijavu šteta svojih osiguranika ponude maksimalne mogućnosti komunikacije i preuzimanja odštetnih zahtjeva u skladu sa svojim obvezama

Zbog izvanredne situacije uzrokovane vremenskom nepogodom koja je zahvatila središnji i istočni dio Hrvatske, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva društva za osiguranje i posrednike u osiguranju da za prijavu šteta svojih osiguranika ponude maksimalne mogućnosti komunikacije i preuzimanja odštetnih zahtjeva u skladu sa svojim zakonskim i ugovornim obvezama. To podrazumijeva prijavu i slanje fotografija i dokaza digitalnim kanalima, digitalno praćenje tijeka obrade zahtjeva, kao i besplatnu telefonsku liniju za tumačenje prava iz ugovora i za sve dodatne upite osiguranika.

Pritom posebno ističemo kako je nužno s osobitim razumijevanjem razmotriti sve zahtjeve klijenata i na njih pravovremeno odgovoriti te brzo i transparentno davati informacije, savjete ili preporuke uzimajući u obzir uznemirenost i ranjivost klijenata pogođenih posljedicama nevremena.

Osiguranike i korisnike osiguranja podsjećamo na to da vrijede samo ona osigurateljna pokrića koja su ugovorena i koja moraju biti navedena u uvjetima osiguranja ili u polici osiguranja te je stoga važno da sami osiguranici i korisnici osiguranja provjere što je točno ugovoreno, a kako bi adekvatno postupili u skladu sa svojim ugovornim obvezama te ostvarili svoja prava.

Ako postoje dvojbe u pogledu ostvarivanja prava osiguranja od određenog rizika, osiguranici se trebaju javiti svom osiguratelju, zastupniku osiguranja ili brokeru u osiguranju. Klijenti u slučaju prijepora s društvima za osiguranje istim društvima mogu podnijeti prigovor, a na koje je osiguratelj dužan odgovoriti u roku od 15 dana od njegova primitka.

Uzimajući u obzir ove izvanredne okolnosti, Hanfa napominje da će s posebnom pozornošću pratiti zbivanja u sektoru osiguranja, pri čemu će naglasak biti stavljen na korektno postupanje prema klijentima, kao i na ispunjenje svih ugovornih pokrića. Iako Hanfa nije nadležna za donošenje odluke o osnovanosti i visini odštetnog zahtjeva, osiguranici se u slučaju daljnjih prijepora s društvima mogu obratiti Hanfi i podnijeti predstavku na adresu elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr.

I ova posljednja prirodna nepogoda sve više ukazuje na važnost i vrijednost osiguranja imovine od takvih štetnih događaja. Hrvatska se nalazi među zemljama članicama EU-a koje imaju najmanje osigurateljno pokriće od katastrofalnih rizika.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izradilo je Prvu europsku nadzornu ploču koja će pratiti jaz u zaštiti od osiguranja od prirodnih katastrofa. Trenutačna analiza pokazuje da je osigurana samo četvrtina ukupnih gubitaka uzrokovanih ekstremnim vremenskim prilikama i klimatskim događajima te prirodnim katastrofama u Europi.

U Hrvatskoj je iskazan najveći jaz u zaštiti od potresa, dok je na drugom mjestu vidljiva velika nedostatnost osiguranja od poplava. Velike kiše i poplave tijekom cijele godine, kao i devastirajući požari ljeti postaju sve realniji rizik u Republici Hrvatskoj. Zato će i na razini EU-a i na nacionalnoj razini od velikog značaja biti što veća zaštita od šteta prouzrokovanih takvim vremenskim nepogodama i modeli financiranja, u čemu će društva za osiguranje zajedno s državnim tijelima imati značajnu ulogu.