FRANŠIZA U OSIGURANJU: VAŠE SUDJELOVANJE U PODMIRENJU ŠTETE

Potres natjerao je Zagrepčane da bolje promotre svoje police osiguranja, a medijske stupce od ožujka pune razni savjeti o tome što građani moraju imati ugovoreno kako bi dobili novčanu naknadu zbog štete u kućama ili stanovima.

Kao ključna riječ u tim se člancima, odnosno u ugovorenim osiguranjima pokazao pojam „franšiza“. Realno, rijetko tko od nas prilikom zaključivanja osiguranja pazi na franšizu. Premija koju plaćamo za osiguranje je zbog franšize, doduše, niža.

No, njezinog smisla mnogi postanu svjesni tek kad nastane šteta.

Što je franšiza?

Franšiza je sudjelovanje osigurane osobe u šteti, i to u unaprijed definiranom iznosu. Franšiza zapravo definira način na koji ćete sudjelovati u podmirenju štete.

Preciznije, ako je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik dio štete snosi sam, dok se naknada iz osiguranja umanjuje za ugovoreni iznos franšize.

Primjerice, ako ukupna šteta u vašem stanu ili na vašem vozilu iznosi 20.000 kuna, a franšiza je ugovorena na 3.000 kuna, osiguravajuća kuća platit će 17.000 kuna. Vi ćete morati podmiriti 3.000 kuna.

S druge pak strane, u slučaju kada kod pozitivno riješenog odštetnog zahtjeva franšiza premašuje iznos štete, osnova za isplatu osigurnine ne postoji.

Odnosno, ako ugovorena franšiza iznosi 3.000 kuna, a potres je uzrokovao štetu od 2.600 kuna, vaš osiguravatelj neće vam isplatiti odštetu. Stoga je prije potpisa ugovora o osiguranju uputno informirati se o franšizama i posljedicama korištenja franšize u ugovoru.

Pritom treba imati na umu kako društva za osiguranje samostalno donose uvjete osiguranja i oni se mogu razlikovati od jednog do drugog osiguravatelja.

Postoje li različite vrste franšiza?

Postoje dvije vrste franšiza - odbitna franšiza te integralna ili obična franšiza. Da ilustriramo, ako je ugovorena odbitna franšiza u iznosu od 1.000 kuna, a šteta je procijenjena na 1.500 kuna, društvo za osiguranje isplatit će 500 kuna, odnosno iznos preko definiranog iznosa franšize.

S druge strane, ako je u tome istom slučaju ugovorena integralna, odnosno obična franšiza, društvo bi isplatilo cijeli iznos procijenjene štete, tj. 1.500 kuna, ali samo u slučaju kada je iznos štete veći od iznosa franšize.

Stoga, ako bi iznos procijenjene štete bio manji od ugovornog iznosa franšize, npr. 900 kuna, društvo za osiguranje ne bi isplatilo ništa.

Kako se franšiza ugovara?

Visina franšize u pravilu je navedena u općim uvjetima osiguranja, a može biti zapisana i u polici osiguranja. Kod određenih vrsta osiguranja stranka se može sama odlučiti želi li zaključiti osiguranje s nekim drugim oblikom franšize.

U takvom slučaju se to navede i na polici osiguranja kao doplata (ako se stranka odlučila za nižu franšizu) ili kao popust (ako se stranka odlučila za višu franšizu).

Pri tom se zapisuje vrsta i visina franšize. Ukoliko se franšiza ne spominje niti u uvjetima niti na polici osiguranja, vrijedi pravilo da ista nije dogovorena. Usto, ako je zapis na polici drugačiji od zapisa u uvjetima, vrijedi zapis na polici.

Sama franšiza može se ugovoriti i računati na nekoliko načina:

  1. U apsolutnom iznosu – npr. ako ukupna šteta iznosi 20.000 kuna, a franšiza je ugovorena na 3.000 kuna, ugovaratelj mora sam podmiriti štetu od 3.000 kuna.
  2. U postotku iznosa osiguranja – npr. ako ste ugovorili policu osiguranja od 50.000 kuna s franšizom od dva posto, a ukupna šteta iznosi 20.000 kuna, platit ćete dva posto od 50.000 kuna, odnosno 1000 kuna štete.
  3. U postotku iznosa štete – npr. ako ste u svojoj polici ugovorili franšizu od 1 posto od iznosa štete, a ukupna šteta iznosi 20.000 kuna, sami ćete morati podmiriti štetu od 200 kuna.
  4. Kao kombinacija iznosa štete u postotnom i apsolutnom iznosu – npr. ako ste ugovorili franšizu u visini od pet posto iznosa štete, ali da franšiza ne smije biti manja od 1.000 kuna i viša od 5.000 kuna, a ukupna šteta je 20.000 kuna, snosit ćete troškove od 1.000 kuna.

Osim navedenog, u nekim situacijama i za neke vrste osiguranja gdje je to primjenjivo, franšiza se može izraziti i kao vremenska jedinica.

Primjerice, kod osiguranja zastoja u poslovanju gdje je vremenska franšiza određena na tri dana, osiguranje će nadoknaditi štetu koja nastane od četvrtog dana zastoja nadalje.