DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U VELJAČI 2024. IZNOSILA JE 287 MIL. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva dva mjeseca 2024. iznosila je 287,0 mil. EUR, od čega se 48,7 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 238,3 mil. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,1 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2024. iznosio je 219,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 85,4 mil. EUR (38,9 %), a na neživotno osiguranje 134,5 mil. EUR (61,1 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,4 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,4 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.