DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U TRAVNJU 2024. IZNOSILA JE 607 MIL. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U travnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva 4 mjeseca 2024. iznosila je 607,4 mil. EUR, od čega se 104,4 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 503,0 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva 4 mjeseca 2024. iznosio je 446,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 173,3 mil. EUR (38,8 %), a na neživotno osiguranje 273,6 mil. EUR (61,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,7 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,3 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.