DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U SIJEČNJU 2022. IZNOSILA JE 1,23 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u siječnju iznosila je 1,23 mlrd. HRK, od čega se 0,21 mlrd. HRK (17,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,01 mlrd. HRK (82,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u siječnju povećala za 9,07 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,15 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 8,71 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (22,8 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (17,1 %) te ostala osiguranja imovine (12,6 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 0,58 mlrd. HRK, što je porast od 11,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,224 mlrd. HRK (rast od 8,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 0,351 mlrd. HRK (rast od 13,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u siječnju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,9 %), osiguranje cestovnih vozila (17,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,4 %) i ostala osiguranja imovine (9,2%).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.