DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH OSAM MJESECI 2021. IZNOSILA JE 8,1 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U kolovozu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2021. iznosila je 8,1 mlrd. HRK, od čega se 1,98 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,15 mlrd. HRK (75,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,1 %, pri čemu je premija neživotnih osiguranja porasla za 12,7 %, a premija životnih osiguranja za 10,3 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,4 %), a zatim osiguranje cestovnih vozila (15,4 %) te ostala osiguranja imovine (12,1 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,6 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,3 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,9 mlrd. HRK (pad od 0,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,7 mlrd. HRK (rast od 15,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (15,4 %) i ostala osiguranja imovine (10,4 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.