DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH JEDANAEST MJESECI 2021. IZNOSILA JE 10,7 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U studenome 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u 11 mjeseci 2021. iznosila je 10,7 mlrd. HRK, od čega se 2,6 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,1 mlrd. HRK (75,6%) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 11,9 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,7 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,5 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,9 %) te ostala osiguranja imovine (10,7 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 6,5 mlrd. HRK, što je porast od 10,3 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,63 mlrd. HRK (rast od 5,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,85 mlrd. HRK (rast od 13,7 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 11 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,8 %), osiguranje cestovnih vozila (18,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,8 %) i ostala osiguranja imovine (12,5 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.