DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH DEVET MJESECI 2021. IZNOSILA JE 9 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U rujnu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u devet mjeseci 2021. iznosila je 9,0 mlrd. HRK, od čega se 2,2 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,82 mlrd. HRK (75,7%) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,2 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,9 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 %) te ostala osiguranja imovine (11,5 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,2 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 9,0 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 2,15 mlrd. HRK (rast od 2,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,05 mlrd. HRK (rast od 14,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,8 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (14,8 %) i ostala osiguranja imovine (11,5 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.