DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH DESET MJESECI 2021. IZNOSILA JE 9,9 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U listopadu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih deset mjeseci 2021. iznosila je 9,9 mlrd. HRK, od čega se 2,4 mlrd. HRK (24,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,5 mlrd. HRK (75,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,0 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,6 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 10,0 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,7 %) te ostala osiguranja imovine (11,0 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,8 mlrd. HRK, što je porast od 9,5 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,38 mlrd. HRK (rast od 3,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,46 mlrd. HRK (rast od 14,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih deset mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,5 %), osiguranje cestovnih vozila (18,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (14,0 %) i ostala osiguranja imovine (12,3 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.