DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PROSINCU 2022. IZNOSILA JE 12,7 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U prosincu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u 2022. iznosila je 12,7 mlrd. HRK, od čega se 2,85 mlrd. HRK (22,5 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 9,83 mlrd. HRK (77,5 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u 2022. povećala za 8,2 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,5 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 1,8 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,9 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,1 %) te ostala osiguranja imovine (10,8 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,7 mlrd. HRK, što je porast od 5,7 % na godišnjoj razini. Od tog se iznosa na životno osiguranje odnosi 3,2 mlrd. HRK (rast od 7,2 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,5 mlrd. HRK (rast od 4,7 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (37,9 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,6 %) i ostala osiguranja imovine (13,2 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.