DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U OŽUJKU 2024. IZNOSILA JE 451 MIL. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U ožujku 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva tri mjeseca 2024. iznosila je 451,9 mil. EUR, od čega se 77,7 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 374,2 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,0 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2024. iznosio je 338,0 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 128,8 mil. EUR (38,1 %), a na neživotno osiguranje 209,2 mil. EUR (61,9 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,5 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,2 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.