AKO JE U VAŠEM UGOVORU O LEASINGU BIO KORIŠTEN NRS ZA KUNU, ON ĆE BITI ZAMIJENJEN NRS-OM ZA EURO

Ako ste klijent jednog od leasing društava koja posluju u Hrvatskoj, sigurno se pitate što će uvođenje eura značiti za vaš ugovor o leasingu?

Ako ste klijent jednog od leasing društava koja posluju u Hrvatskoj, sigurno se pitate što će uvođenje eura značiti za vaš ugovor o leasingu? Prilikom uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj sve odredbe vašeg postojećeg ugovora o leasingu ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kunama preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Preračunavanje se odnosi na nedospjeli iznos glavnice u kunama, dospjeli obračunati a neplaćeni iznos glavnice u kunama, ostale nedospjele iznose koji proizlaze iz ugovora te one dospjele i obračunate, ali nenaplaćene.

Kod ugovora o leasingu u kunama iznosi u kunama preračunat će se u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, pa će i iznos rata/obroka biti izražen u eurima. Kod ugovora o leasingu u kunama s valutnom klauzulom u euru svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je ranije bilo ugovoreno. Ugovor o leasingu koji sadrži promjenjivu kamatnu stopu nakon uvođenja eura ostaje kakav jest osim ako je kao parametar korišten NRS (nacionalna referentna stopa) za kunu, u kojem slučaju se taj parametar bez negativnog utjecaja na imatelja leasinga zamjenjuje NRS-om za euro.

Poslovima leasinga u Hrvatskoj se bavi 15 društava, koja su krajem ožujka imala gotovo 154 tisuće aktivnih ugovora o leasingu, ukupne vrijednosti gotovo 18 milijardi kuna. Od toga se oko 22 posto ili skoro 34 tisuće ugovora odnosilo na fizičke osobe, a ostatak na pravne osobe. Na sve njih automatski će se primijeniti odredbe preračunavanja iz kuna u eure, prema definiranom tečaju konverzije.

Važno je napomenuti da konverzija valute ne utječe ni na prava ni na obaveze ugovornih strana iz postojećih ugovora o leasingu te da ti ugovori ostaju na snazi. Kao i drugi korisnici financijskih usluga, ugovaratelji leasinga o navedenom će biti informirani putem javnih glasila i internetskih stranica leasing društava, dok će one pojedinačne, individualne obavijesti o preračunavanju dobiti najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

Cijeli će se proces za klijente leasinga odvijati automatski, no to ne znači da ga neće nadzirati nadležne institucije i regulator tržišta, što je u slučaju leasing društava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Stoga se primatelji leasinga u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji mogu obratiti na e-mail adresu: potrosaci@hanfa.hr